top of page

Sık Sorulan Sorular
GENEL

 • Çalışma saatleri nedir?
  Hafta içi her gün 09:00 - 17:00 (öğle arası açık)
 • Ortaklarımıza para dağıtımı hangi sıklıkta ve miktarda yapılmaktadır?
  Yıllık genel kurullarında (Mart-Mayıs aylarında) "ortaklara para dağıtımı" konusu gündeme alınır ve genel kurulun onayından geçerse tüzükte belirlenmiş orandaki fon (yedek akçe) ayrıldıktan sonra kalan miktar genel kurulu takiben ortaklarımıza dağıtılır.
 • Satışlardan elde edilecek gelirin yasal kesintilerinden sonra ortaklara dağıtılacak tutarı ne kadar olacak?
  Taşınmaz satışlarından elde edilecek gelirin, yasal kesintiler sonrası ortaklarımıza dağıtılabilecek payı alttaki tablodan incelenebilir. İlk etap ihalelerinde satılan 3 taşınmazımızın değerleri örnek olarak verilmiştir. Aynı hesap yöntemi ve oranlar tüm taşınmaz satışlarına uygulanabilir. Kurumlar vergisi ve stopaj oranları güncel değerlerdir. NOT: Daireler için %1'lik KDV, %4'lük alım satım vergisi (tapu harcı) ve %1'lik tellaliye ücreti, yani satış değerinin toplamda %6'sını oluşturan tutar da ihaleyi kazanan tarafından ödenecek olup ORBİR'e ilave bir masraf çıkartmayacaktır. Sonuç olarak satış değerinin ortalama %64'ü satış sonrası ilk genel kurulu takiben, %9'u da tasfiye halinde, yani toplamda %73'ü ortaklarımıza dağıtılabilecektir.
 • Satışlardan elde edilecek gelir ortakalara dağıtılana kadar ne şekilde değerlendirilecek?
  Elde edilecek (ve edilmiş olan) gelir, dolara çevrilerek vadeli dolar hesabında değerlendirilecektir.
 • Varlıklarımız nelerdir?
  39 adet konut ve işyeri 7 adet arsa
 • Kiraya verilen konut ve iş yerleri hangi bloklardadır ve aylık kira gelirleri nedir?
  Bu bilgiye sitemizin ORTAKLARA ÖZEL bölümünde "Varlıklar" başlığı altından erişilebilir. (Erişim şifresi ORBİR sekreterliğinden alınabilir.)
 • Arsalarımızın yerleri nerdedir?
  Arsalarımız haritada yeşil ile belirtilen yerlerdedir. 1) lokal binası - çarşı imarlı (311 m2 / pafta 32, ada 1024, parsel 602) Haritada görmek için tıklayınız 2) 14-15 blok arasında - tenis kortu imarlı (312 m2 / pafta 32, ada 1064, parsel 669) Haritada görmek için tıklayınız 3) yenilevent meydanında (392 m2 / pafta 32, ada 1063, parsel 668) Haritada görmek için tıklayınız 4) futbol federasyonu binası arkasında - yeşil alan (392 m2 / pafta 32, ada 1069, parsel 674) Haritada görmek için tıklayınız 5) futbol federasyonu binası arkasında - tenis kortu imarlı (338 m2 / pafta 32, ada 1070, parsel 675) Haritada görmek için tıklayınız 6) koza sitesinde - tenis kortu imarlı (392 m2 / pafta 32, ada 1068, parsel 673) Haritada görmek için tıklayınız 7) pirelli apartmanı önünde - çarşı imarlı (311 m2 / pafta 32, ada 1061, parsel 660) Haritada görmek için tıklayınız
 • Kaç ortağımız var?
  311
 • Vekalet nasıl verilir?
 • Kaç personel çalışmaktadır?
  2 kişi Aslı Ayça Tekin Fatma Yegin
 • Satışlardan elde edilecek gelir ortaklara ne zaman dağıtılacak?
  Yasal olarak, elde edilen gelir ancak bir sonraki hesap yılında ortaklara dağıtılabilir. Yani 2022 yılındaki satışlardan elde edilecek gelir 2023 genel kurulunu takiben (para dağıtımına yönelik genel kuruldan onay alınarak) ortaklara dağıtılabilecek.
 • Tüm taşınmazlar aynı gün veya aynı ihalede mi satılacak?
  HAYIR. Başvuru yoğunluğuna göre etap etap farklı günlerde yapılacak ihalelerle satış planlanıyor.
bottom of page