top of page

Tarihçe

Kooperatifimiz 1954 yılında kurulmuş, konut inşaatları 1970 yılında tamamlanmış ve ortaklar adına tapuya tescil edilmiştir.

Yapı kooperatifi olarak kurulan kooperatifimiz 1989 yılında amaç ve isim değişikliği yapılarak "Sınırlı Sorumlu Yenilevent Sitesi ORBİR İşletme Kooperatifi" adı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, 23 Ekim 2021 'de gerçekleşen olağan genel kurulunda oy çokluğu ile 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu

Başkan       

Başkan vekili 

 

Genel Sekreter

 

Muhasip Üye

 

Üye

: Ayfer HAN

: Fatma Nilgün AKTAR

: Cahide Uğur EROL

: Refik ERSOY

: Naşide Gülnaz KAPLAN

Denetim Kurulu

Necdet ÇOLPAN

İmren SİPAHİ

Halil Aykut KOCAAYDIN

bottom of page