top of page

2019/2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı

S.S. Yeni Levent Sitesi ORBİR İşletme Kooperatifi

Sayı: 05 /2021

Tlf : 0212 282 82 02

Cep : 0554 498 80 32

Faks: 0212 283 17 22

Mail: orbir-koop@hotmail.com

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin Olağanüstü Genel Kurulu; aşağıdaki gündemin müzakeresi ve karara bağlanması için, 16 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de Kooperatif merkez binasının bulunduğu Konaklar mahallesi, Yenilevent sitesi camii yanı Yenilevent/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü tarihinde aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

Ortaklarımızın toplantımıza teşriflerini rica ederiz.

Mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamayacak olan ortaklarımız, toplantıda temsil edilebilmesi için, temsilciye verilecek ekteki vekâletnameyi açıklamalara uygun olarak hazırlayarak, sunması zorunludur.

Yine, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 98., Türk Ticaret Kanunun 477. ve Ana Sözleşmenin 16.maddesi uyarınca, kooperatif hissesinde ortak olanlar (mirasçılar dahil) genel kurulda kendi aralarında seçecekleri ve kooperatife yazılı olarak bildirecekleri Noter onaylı bir temsilci ile temsil edilebileceklerinden, bu durumda olanların temsilcilik belgelerini Kooperatife iletmeleri, giderilmeyen ortakların yukarıda belirtilen düzenlemeler ve yine Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün Kooperatifimize yönelik 50660323-251.05 sayılı ve bila tarihli talimatı uyarınca genel kurul toplantısına kabul edilemeyecekleri ve bu durumdaki kişilerin kooperatif organlarına seçilemeyecekleri önemle ihtar ve ihbar edilir.

Toplantı gündemi aşağıdadır.
SS YENİLVENT SİTESİ ORBİR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2019 ve 2020 FAALİYET YILLARINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1) Açılış ve saygı duruşu,

2) Divan Heyetinin teşekkülü,

3) Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

4) 2019 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve genel kurulun tasvibine sunulması,

5) 2019 faaliyet dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,

6) 2019 faaliyet dönemine ilişkin bilanço, envanter ve gelir-gider tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve genel kurulun tasvibine sunulması,

7) 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında görüşme ve karar,

8) 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak Denetçilerin ibrası hakkında görüşme ve karar,

9) 2020 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve genel kurulun tasvibine sunulması,

10) 2020 faaliyet dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,

11) 2020 faaliyet dönemine ilişkin bilanço, envanter ve gelir-gider tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve genel kurulun tasvibine sunulması,

12) 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında görüşme ve karar,

13) 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak Denetçilerin ibrası hakkında görüşme ve karar,

14) 2021 dönemine ilişkin bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hakkında görüşme ve karar,

16) Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hakkında görüşme ve karar,

17) Kapanış.


57 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page